About Us

Avrupa Komisyonu, KOBİ'lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBİ'lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı'nı devreye soktu.

2003 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupa Bilgi Merkezleri KOBİ'leri Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirmiş, ticari işbirlikleri geliştirmeleri amacıyla firmalar arası ikili görüşmeler, ülke günleri, dış ticaret eğitimleri düzenlemiştir.

Avrupa Bilgi Merkezleri 2008 yılından itibaren KOBİ'lere teknoloji transferi ve AR&GE çalışmaları alanında bilgi veren ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi yönünde faaliyet gösteren Yenilikçilik Aktarım Merkezleri ile Avrupa İşletmeler Ağı çatısı altında buluşuyor.

Artık firmalar hem Avrupa Birliği ve ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabilecekler.

Avrupa İşletmeler Ağı 60 ülkede faaliyet gösteriyor.

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Makedonya ile diğer ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Şili, Çin, Mısır, Hindistan, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Moldova, Fas, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna ,ABD, Brezilya ve Kanada olmak üzere toplam 60 ülkede, 600'e yakın ortak kuruluş ve 3000'e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ'lere hizmet veriyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinde sanayi ve ticaret odaları, KOSGEB ve üniversitelerin işbirliği ile kurulan Avrupa İşletmeler Ağı Merkezleri KOBİ'leri AB mevzuatı, politikaları, standartları ve ticari işbirliği olanakları konusunda bilgilendirmenin yanı sıra KOBİ'lere yeni teknolojiler ve teknoloji transferi alanında da destek sağlayacak.

Bilgilendirme ve Danışmanlık

 • Seminerler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile ilgili düzenlenen seminerler
 • Örn: Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Mevzuatı, Sosyal Politika, Gümrük Birliği
 • Atölye Çalışmaları: Avrupa Birliği'ne Proje Yazma Teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler
 • Soru-cevap hizmeti: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara AYİM danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti
 • Dönemsel bültenler: AB mevzuatına uyum çalışmaları, AB'deki son gelişmelere ilişkin güncel haberler
 • E-posta duyuruları (haberler, ihaleler, fonlar, ticari heyetler, alım-satım teklifleri, vb.)
 • "Firmam AB'ye ne kadar uyumlu?” Firma ve sektör bazında AB mevzuatına uyum tespit analizi


KOBİ'ler Arası Ticari İşbirlikleri ve Uluslararasılaşma

 • Firmaya özel ticari ortak arayış
 • Firmalar arası İkili görüşmeler: KOBİ'ler arasında güvenilir iş ortaklıkları
 • Ticari işbirliği veri tabanı: Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına dahil olan tüm firmalara ulaşma imkanı
 • Dış ticaret eğitim programları
 • Ülke günleri
 • Ülke profilleri & Ürün konumlandırma (ITC Trademap) analizleri
 • Sanal Fuar


Yenilikçilik: Teknoloji alanında KOBİ'lere destek

 • Ar-Ge İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Teknoloji Transferleri
 • Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri,
 • Teknoloji transferi anlaşmaları,
 • Teknoloji Pazarı aktiviteleri (yurtiçi/yurtdışı),
 • Teknoloji ve ortak arama hizmetleri,
 • Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına Yönelik Destek,
 • Proje ortağı bulma desteği,
 • Seminerler, bilgilendirme günleri, sektörel grup toplantıları,
 • Eğitim faaliyetleri,
 • İnternet sitesi aracılığıyla bilgi ve deneyimlerin paylaşımı.

AİA- Batı Akdeniz

Konsorsiyum Ortakları

* KOSGEB Antalya Müdürlüğü
* Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
* Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş.
* Muğla Ticaret ve Sanayi Odası