»» 12 KOSGEB Müdürlüğü

»» Odalar

»» Üniversiteler

»» Araştırma Merkezleri

»» Teknoparklar

»» Kalkınma Ajansları ve Teknoloji Transfer Ofislerinin aralarında bulunduğu toplam 50 kuruluş tarafından yürütülmektedir.

AİA konsorsiyumları tarafından, AB fonları/programları ile ilgili etkinlikler ve sundukları hizmetlerle ilgili eğitimler, seminerler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler katılımcıların becerilerini artırmaya yönelik olabileceği gibi, yenilik ve uluslararasılaşma kapasitelerini artırmaya yönelik de olabilmektedir.