1957 yılında Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya tarafından 1957'de Roma Antlaşmasının imzalanmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adı altında kurulan Avrupa Birliği 1 Ocak 2007 tarihinde yaşanan son genişleme ile 27 üyeden oluşan bir topluluk haline geldi.