Avrupa Birliği; Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya tarafından 1957'de Roma Antlaşmasının imzalanmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adı altında kurulmuş bir ekonomik işbirliği topluluğudur. Bu topluluğun temelini II. Dünya Savaşı sonra 1951'de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) oluşturmaktadır.