AB mevzuatı ve standartları 35 konu başlığı altında toplanmıştır ve müzakereler konu başlıklarının tek tek ele alınmasıyla yürütülmektedir. Konu başlıkları, ancak tüm başlıklarla ilgili müzakerelerin kapanmasından sonra tam olarak kapanmış sayılır.